ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-21 2017-12-29 09:00:00 Dostawa mięsa, produktów mięsnych oraz owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 88.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 92.7 KiB)
 • Protokół otwarcie (DOC, 77 KiB)
 • Oświadczenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia oświadczenie GK strona int (DOC, 76 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert w zakresie 1 i 2 części zamówienia. (DOCX, 4.9 KiB)
2 2015-08-28 2015-09-07 10:00:00 Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze z podziałem na zadania- liczba zadań 2 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 71.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-4.1. -wersja edytowalna (DOC, 443 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 1 (DOC, 65.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - zad. 2 (DOC, 49 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. 1 (DOC, 61.5 KiB)
3 2014-01-14 2014-01-23 09:00:00 Dostawa żywności dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 z podziałem na zadania - liczba zadań 4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 53.7 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 351.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1 do 5 - wersja edytowalna (do pobrania w DOC) (DOC, 304 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 45.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 41.6 KiB)
4 2013-02-11 2013-02-20 09:00:00 Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 243.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 933.9 KiB)
 • Zapytanie i odpowiedź (do pobrania w PDF) (PDF, 240.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (do pobrana w PDF) (PDF, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (do pobrana w DOC) (DOC, 31 KiB)
 • Druga zmiana treści SIWZ (do pobrana w PDF) (PDF, 170.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (do pobrana w DOC) (DOC, 51.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 460.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4 (PDF, 359.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 63 KiB)
5 2012-10-08 2012-10-23 08:30:00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 4-torowej przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze - ETAP I - drenaż boiska oraz montaż bramek do futbolu amerykańskiego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 245 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR (do pobrania w PDF) (PDF, 179.4 KiB)
 • Przedmiar robót I etap (do pobrania w PDF) (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 653.6 KiB)
6 2012-07-19 2012-08-03 10:00:00 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCW (korytarz, parter i piętro) w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 52.6 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 270.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ-STWiOR ( do pobrania w PDF) (PDF, 67.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ- schemat stolarki okiennej ( do pobrania w PDF) (PDF, 50.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 36.5 KiB)
7 2012-06-28 2012-07-13 08:10:00 Zielona Góra: Usunięcie awarii zasilania wody ciepłej i cyrkulacji segmentów A, B, C, D budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze ( II-gi etap) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 19.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 216.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (DOC) (DOC, 121.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 122.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (HTML) (HTM, 38.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oferta (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób i podmiotów (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 98.5 KiB)
 • Rozstrzygnięcie (DOC, 34.5 KiB)
8 2012-01-18 2012-01-30 11:00:00 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 4. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 62.2 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 302.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (do pobrania w PDF) (PDF, 31.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 37 KiB)
 • Pytanie i wyjaśnienia do SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 47.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 53.9 KiB)
9 2011-06-01 2011-06-16 10:45:00 Wykonanie ogrodzenia i ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej do placu zabaw. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 147.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (Przedmiar robót). (PDF, 46.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 60.3 KiB)
10 2011-05-31 2011-06-17 09:45:00 Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 254.6 KiB)
 • SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) (PDF, 1.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (Przedmiar Robót) (PDF, 50.6 KiB)
 • STWIOR (Specyfikacja Techiczna) (PDF, 76.1 KiB)
 • Schemat stolarki okiennej nr 1. (PDF, 73.5 KiB)
 • Schemat stolarki okiennen nr 2. (PDF, 44.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedź na pytania - 2 (DOC, 22.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 91.5 KiB)
 • SIWZ po zmianach (DOC, 310 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana SIWZ. (DOC, 78.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy po zmianie (HTM, 41.6 KiB)
 • Schemat storalki okiennej nr 1 po zmianie (DOC, 2.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy poprawiony 15.06.2011 (PDF, 40.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytania - 3 (PDF, 32.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 68.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 18
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu